Bani de liceu 2015-2016

Bani de liceu 2015-2016

Pentru depunerea dosarului pentru bani de liceu elevii trebuie sa prezinte un dosar cu sina care cuprinde oblicatoriu, in ordinea de mai jos, urmatoarele documente:

 • cerere completata de elev
 • Adeverinta eliberata de dirigintele clasei din care sa rezulte numarul de absente nemotivate din anul scolar precedent, media generala si nota la purtare (pentru elevii de clasa a 9-a adeverinta este eliberata de scoala generala de unde provin);
 • Adeverinta de salariu pentru toti membrii familiei majori cu VENITUL BRUT(maxim 150 ron pe membru de familie) pe ultimile 3 luni ( iunie, iulie si august 2014);
 • Declaratie notariala pentru toti membrii majori care nu au realizat venituri in ultimile 3 luni- iunie, iulie si au2ust 2015 (declaratia se da in fata notarului si se va specifica de asemenea ca nu au fost plecati din tara in scopul obtinerii de venituri, ca nu detin utilaje agricole, ca nu au conturi in banci, ca nu au alte proprietati in afara celei de domiciliu, ca nu au cumparat autoturisme in ultimul an, ca nu detin pasaport);
 • Pasaport (copie si original);
 • Cupoanele de pensie pe ultimile 3 luni- iunie ,iulie si august 2015;
 • Certificate de nastere pentru membrii familiei care nu au buletin (copie si original);
 • Buletin, carte de identitate, pentru toti membrii familiei de peste 14 ani( copie si original);
 • Adeverinta de elev/student pentru membrii familiei care sunt la scoala respectiv facultate;
 • Adeverinta de la finante privind impozitele;
 • Adeverinta de la primarie din care sa reiasa terenul agricol pe care il detine familia, veniturile agricole obtinute;
 • Hotararea de divort si de pensie alimentara (copie si original);
 • Certificate de deces (copie si original);
 • Ancheta sociala realizata de primaria de domiciliu din care sa rezulte numarul de persoane care locuiesc in gospodarie, numarul de camere, daca au pamant, animale, utilaje agricole);
 • ATENTIE !!!!!! Anchetele sociale se vor face in perioada 01-23 octombrie 2015

Dosarele se vor depune CEL MAI TARZIU LA 1 OCTOMRIE 2015.

Programul de primire al dosarelor de catre comisie este urmatorul : de luni pana vineri intre orele 13.00-16.00

Pentru evitare aglomeratiei si a situatilor de dosare incomplete va rugam sa veniti cu dosarul in timp util astfel incat sa aveti posibilitate completarii acestuia conform termenului stabilit de lege respectiv 1 octombrie 2014.

 

Director, Prof. Marin Elena Iuliana

Secretar , Mihai Georgeta

Share this Post!